DNV-GL TYPEGOEDKEURING VOOR MARIENE HYBRIDE MODULES EN BATTERIJEN

TRANSFLUID IS HET EERSTE BEDRIJF TER WERELD DAT TWEE DNV-GL TYPE GOEDKEURINGEN HEEFT ONTVANGEN VOOR HUN HYBRIDE TECHNOLOGIE

Dockyard Magazine